субота, 17. новембар 2012.

Радмила Лазић изгубила компас


„А како ћемо бринути о поколењима и заштитити их од ниског укуса? Па тако што ћемо се присетити оног закона, из времена оног страшног социјализма, о опорезивању кича и шунда, и реактивирати га. Жалосно је да се хијерархија вредности успоставља законом, али ако једно друштво није у стању да то чини спонтано треба употребити и друга средства.“  

Из горе изреченог произилази, да једна власт, која нема „спонтане“ подршке у народу, има потпуно легитимно право да с „другим средствима“ народ на то натјера... Ако је и од једне књижевнице, превише је! 

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: