четвртак, 30. мај 2013.

Марко Лукези: Пчеле

Marco Lucchesi

Пчеле

расипају
        пчеле
        своја блага

као што и ја
расипам самотан
        гласове

        горкослатке
који ме салећу
        у овој кошници
пуној речи
        и трутова

Марко Лукези

Нема коментара: