петак, 24. мај 2013.

Милосав Буца Мирковић: Песме изелице, Песме снохватице

© by Blanca Juan Palau
Песме изелице,
Песме снохватице

Почињеш песму, крпице од песме
испадају из џепа од штофане јакне,
из ланене кошуље из дечаштва,
из подераног студентског мантила,
и вијоре око твоје трезне главе,
сустижу се као авиони од папира,
као једрилице од расуте свиле,
песме бегунице, песме избеглице,
око осовине старе воденице,
око уснулог пчелињака, на Гочу,
око прадревног винограда,
око кобилице јастреба
над главом пијаних сватова,
све док се не помешају са крпицама
штофане јакне, спортских дресова,
подераних мантила, сурих џемпера,
ланених кошуља са мирисом мошуса
песме изелице, песме бројалице,
са укусом рабаџијске погаче,
"слепе за разлике, видовите
за сличности", песме са шапкама
морнара из Одесе, што траже
једну једину милост: да буду
песме радоснице, песме снохватице...

Милосав Буца Мирковић

Нема коментара: