недеља, 19. мај 2013.

Вријеме (фрагменти ведских стихова)

Мирослав Б. Душанић

5. Вријеме је родило небо горе
    и ове земље.
    Уздрмано временом
    оно што је било и што треба да буде, стоји.

6. Вријеме је еманирало земљу,
    у времену жари сунце,
    у времену су сва бића
    у времену око гледа.

7. У времену је разум и дах
    и име је у њему смјештено.
    Пролазећем времену се радују сва бића.

9. Њиме је покренуто, њиме рођено,
    у њему смјештено.
    Поставши брахманом
    вријеме носи свевишњега.

Бхргу: Вријеме, АВ, XIX, 53; Почеци индијске мисли,
уредила Р. Ивековић, БИГЗ, Београд 1981.

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: