уторак, 09. јул 2013.

Мирослав Б. Душанић: Срећан

Мирослав Б. Душанић
Срећан

Читао сам много. И многе.
Мене читаше са изнимком.
Многе сам и прочитао.
Мене не прочита нико.

Мирослав Б. Душанић