понедељак, 30. септембар 2013.

Зоран М. Мандић: Легенда

© by Blanca Juan Palau
Легенда
     
     (Сени мог брата Душана)

Легенде нису у књигама
Илијадама и Одисејама
Рађају се у засебности Духа
руком ваздуха написаног на
онтолошком
пергаменту времена
У Питагорином песку
Насред пољане где је млади Галоа
бранио част љубави
двобоја и математике
Легенде умиру у зору
журно
пролазећи кроз магична врата
разобручене историје
хербаријума
акваријума и провизоријума
ницања
одлазе да би остали
именима улица са
потписима необрисиве стварности
остављајући је будућности да их
чека
сачекује рађањем нове зоре
без њих
Са Годоом у возу
путују и шестаре светом илузије
У чијем собљу живе утетовиране у
својим знацима

Зоран М. Мандић
/Објављено 30. јануара 2008. Култура, вечерње Новости/

© by Blanca Juan Palau

Нема коментара: