недеља, 08. септембар 2013.

Мирослав Б. Душанић: Посматрачи

Мирослав Б. Душанић

Посматрачи

Није да тражим упориште
Само гласно размишљам

Можда и нема неког посебног разлога
Али мало тко се усуђује да дигне глас
Што се неке пјесме нерадо објављују
Зато нам и даље остаје да нагађамо
Има ли поезија друштвену функцију

Мирослав Б. Душанић

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: