субота, 11. јануар 2014.

Дара Секулић: Отпадна жена

Мирослав Б. Душанић
Отпадна жена

Постоји ли то што се рјечју не може
одредити, то неизрециво.
Онај, има ли, пред којим пузимо,
испред којег плачемо
и пружамо му руке.

Оно, постоји ли, чему се умиљавамо,
пјесму пјевамо да га одобровољимо;
нудимо му најљеpше, најдраже,
најбоље што мислимо да имамо.

И она, што је безгрешна, постоји ли,
а гријех је све што она није.
Она што се исказати не може,
а када би и могло, не смије.

Бог се намножио, од почетка
умножен је био,
свако има своgа бога,
а претвара се да бог је један.

То је једино што се крвљу одређује.

Дара Секулић

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: