0

Изводљиво?

Од тренутка
када је миш видио
једну мртву мачку
у замци за пацове
он припрема револуцију 

Ерих Фрид
/Пријевод Мирослав Б. Душанић/

Мирослав Б. Душанић

Machbar?

Seit die Maus
Eine tote Katze
Gesehen hat
In einer Rattenfalle
Plant sie die Revolution

Erich Fried

Постави коментар Blogger

 
Top