субота, 03. мај 2014.

Белатукадруз (Belatukadruz): Змија бела као снег / Snake as white as snow


ЗМИЈА БЕЛА КАО СНЕГ

Све можеш.
Да откријеш прави предео,
место у заклону под брдом
које прескаче кошава,
живи извор и добру подлогу.
Да дозовеш Мајсторе Мале магазе.
Да отпочнеш зидање Праве куће
на правом месту -
у којој су садржане све куће
на тој страни света,
у којој је свемисао прави домаћин,
а газдарица – свезана времена.
И да подигнеш поток изнад тока
и да га скренеш у врт изван годишњих
доба, у рибник, где су зова и лабудови
увек код своје куће.
Све можеш, осим,
да подигнеш тај праг стари
под којим је скотурена
змија бела као снег.


Белатукадруз (алијас Мирослав Лукић)SNAKE AS WHITE AS SNOW

You can do anything.
discover the right countryside,
shaded place at the foot of the hill
protected from the cold wind,
a spring of living water and good foundation.
Call the Master builders.
Start building the Right house
in the right place -
holding all the houses
on that side of the world,
where the all-thought is the true master,
and mistress – all times joined together.
And lift the stream above its course
and turn it to the garden outside
the seasons, into the fishpond, where elderberry and swans
are always at home.
You can do anything, except,
lift that old doorstep
under which lays coiled
a snake as white as snow.


Belatukadruz (aka Miroslav Lukić)
/Пријевод: Јелена Ђурђевић/

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: