петак, 16. мај 2014.

Власта Младеновић: Двије пјесме


Пропадање узвишено

             Не пишем,
ја пиштим
своје песме,
Крњевићу Вуче,
данас као и јуче,
чуј како
будућност јауче.
              Пада соко,
пропада високо.

Власта МладеновићЛОКАЛИТЕТ, РАСКРИЋЕ

Варвари су дошли
и нису никакво решење,
остаће само камење
и шипак који цвета.

Страшна је освета
гомиле неписмене,
мој Шаркамене.

Власта Младеновић


Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: