недеља, 27. јул 2014.

Мирослав Б. Душанић: Пјесме су ми крици


биле су свратишта
биле су света мјеста

у њима била љубав
и њежност
у њима огањ и сан

и одоше
свака својим путем
однесоше душу

пјесме су ми крици

машем
испред кућног прага
и ћутим

Мирослав Б. Душанић


Објављено: 
1. БАШТА БАЛКАНА, (Matural. Life. Style. Web. Magazine.); 31. август 2014.

2. ЛЕТОПИС СРПСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ,број 2; Параћин, септембар 2015.

Фотографије: Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: