четвртак, 16. април 2015.

Мирослав Б. Душанић: Пјесници у туђини


Пјесници у туђини

Сатима стресају прашину
Миришу стара писма
Траже у њима отиске прстију
У сваком нечитком слову
Нејасној мрљи
Изблиједјелој ријечи
Препознају сузу
Онда им буде лакше
И у чврстом убјеђењу
Како тамо свима недостају
Задовољно одлазе у шетњу

Мирослав Б. Душанић


Објављено: БДЕЊЕ, Часопис за књижевност, уметност и културну баштину; год. XIII, бр. 45/46; Сврљиг, јул - децембар, 2015.


Фотографије: Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: