четвртак, 09. април 2015.

Мирослав Б. Душанић: Ријечи


Ријечи

сакупљао сам ријечи као
каменчиће
сјеверни вјетар их одувао

онда сам посматрао
одсјај неба у води и жабу 

како на локвању дријема

пјесму нисам написао
све се стопило у ћутњу

Мирослав Б. Душанић


Објављено: БДЕЊЕ, Часопис за књижевност, уметност и културну баштину; год. XIII, бр. 45/46; Сврљиг, јул - децембар, 2015.


Фотографије: Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: