уторак, 08. децембар 2015.

Мирослав Тодоровић: У ДАНУ СТУДНОМ ВАТРЕ МИРИС

Драгослав Живковић: Мирослав Тодоровић (цртеж)
У ДАНУ СТУДНОМ
ВАТРЕ МИРИС


У ДАНУ студном ватре мирис

Прене мисао о вечности песме
Плавети хоризонта
Где се књига твоја
О томе с/текла

Самоћа зрна у земљи
Живота зов и вечни говор
На домак тајне
Одблесак стиха
Историје

Свевида клица
У небо загледана

29. 05. 2006.

Мирослав Тодоровић
/Преузето из ВЕТАР ПОНАД ГОРА (Рукопис живота), Издавач СВЕН; Ниш, 2011./

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: