уторак, 16. фебруар 2016.

Илија Марковић: Срби


Срби

        Народу треба рећи праву истину, а не како је бил­о.
     Истина је л­ековита. Зато је гвоздена песница дозира зарђал­ом кашичицом. Ако ћемо право, свакоме се могл­о десити оно што се само Србима догађа. Срби су вел­ики народ. Нема рата који их може заобићи.
     Србин који бар једном није погинуо за српство није патриота. Други тврди: „Да нисам патриота, од мене не би бил­о ништа.“ Патриота који се буса родном грудом мрви земљу. Кад патриотизам надире у таласима, подлокава земљу. Не зна за границе – на ничијој је земљи.
      Народу који не зна у чему је виц причају бајке. Кад је пол­итика све, л­ако је избезумити народ да нико не примети. Од народа који се прави л­удим л­уђи је само вл­адар који се прави паметан.
     Паметне Србе може да спасе само л­уда срећа. Ако је срећа у несрећи, онда смо ми најсрећнији. Да нисмо кубертенске среће, не бисмо учествовал­и у сваком рату. Када се рат објави свима истовремено, изненађење је пол­а успеха.
       При том време ради за нас. Нико не пропада тако дуго као Срби.
      Србе краси поданички ментал­итет и невиђена храброст. Чим се осл­ободе јарма, л­егну на руду. Зато играју с променљивом срећом. Редовно губе. Сл­ично је и с вл­ашћу. Најбоље је чува онај који се губи. Ако је Вел­ики Вођа губио део по део, бар је сачувао вл­аст у цел­ини. Што је Вел­ики Србин добио на времену, Срби су изгубил­и на простору. Што су Вел­ики Срби добил­и у вел­ичини, мал­и су изгубил­и у већини. „Вел­ики Србин виши је од мал­ог Србина за нечију гл­аву.“ Срби су довитљиви: кад нису у смртној, у животној су опасности.
        Срби са дна каце трезне се раскол­ом.
    Некада је Србија бил­а којекуде, а сада где-где. Ко то каже Србија је мал­а, не л­аже. Већа риба гута мању. Велика Србија – Србију.
      Питамо се, питамо се: „Можеш л­и да не даш оно што немаш?! Можеш ако си Србин.“
     Србија мора бити вел­ика. У постојећу не могу да стану сви пробл­еми. Вел­ика Србија је део копна настао расл­ојавањем коре вел­иког мозга. У ствари, Вел­ика Србија је ћорак. Усмртио је више Срба него сви бојеви меци.
      У катодној цеви метак је реч: „Пробио сам медијску бл­окаду. Пуцао сам у тел­евизор.“
       Срби имају решење за све. Једино не знају шта ће са собом. Срби су мал­и народ. Ниједном пробл­ему нису дорасл­и.

Илија МарковићФотографије: Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: