четвртак, 21. април 2016.

Власта Младеновић: НАПУСТИО МЕ ЗАВИЧАЈНАПУСТИО МЕ ЗАВИЧАЈ

Нисам ја њега,
завичај је напустио мене,
пустио низ воду,
низ Дунав.
Све сам даљи,
мој Шаркамене,
једва се сећам,
бледе су успомене,
магла пала на очи.
О свему сведочи
свака бора
на мом лицу.
Далека су мора,
пливам, снивам
Ануов брег,
на ком седи Утнапиштим,
као вечност
дуг је збег.

Власта Младеновић


Фотографије: Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: