четвртак, 09. јун 2016.

Jurij Chěžka: Meja – lubosće čas

Meja – lubosće čas

Njerady słyšu wo njebju,
přetkanym z wónju šěrika,
hdyž za mnje njepyši so tu
– chiba zo són mi da –
tón mejski čas.

Wo Hadamowych dobach šće,
najlubša, tola něšto wěš!
Zo z chudej ruku lědma drje
so wyše drapać směš.
Bě raj tam raz?

Wšak druhu lubku njećerpi
kurwička běda, žarliwa.
Ta kuzło kładźe do woči
mi falšne, hdyž k nam wudźěra
zły mejski čas.

Jurij Chěžka

Máj – lásky čas

Poslouchám nerad o nebi,
protkaném vůní šeříků,
když pro mne si je nezdobí
– leč v iluzích mých snů –
ten krásný máj.

O dobách otce Adama,
Liduško, asi něco víš!
To nikdo bídných rukama
se nedral výš a výš.
Prý býval ráj.

Milenky jiné nestrpí
nevěstka bída, žárlivá.
Své kouzlo klade do očí
mi liché, když se podívá
k nám krutý máj.

Jurij Chěžka

Zakładna šula "Jurij Chěžka" w Chrósćicach (Grundschule "Jurij Chěžka" in Crostwitz)

Нема коментара: