субота, 15. октобар 2016.

Барнабе Барнс: Партенофила и Партенофе (Parthenophil and Parthenophe)

* 06. март 1571   † око 1609

Сонет LXVI.
Ах, вољено Испуњење, Где непостојан дом је твој?

Ах, вољено Испуњење,
Где непостојан дом је твој?
Уз пастире, уз младеж срца веселих
Што из грла и свирала вију пој по доловима
Док преко пашњака воде стада своја.

Ах, вољено Испуњење,
Где тебе пронаћи,
На Небесима, где анђели оде поју, славе творца
Који створи заповести а и влада према њима
Умом сваког живог створа и до сваког стиже срца?

Ах, вољено Испуњење,
Где ти сидро спокој доби,
Да то није у црквама, где се верни сакупљају,
Да богове умилостиве, уз молитве многе,
И о томе промишљају умом својим.

Било на земљи или на небу да се појавиш,
Где год да будеш, на том се месту усидрити нећеш.

Барнабе Барнс
/Српски пријевод преузет из Ч. С. Нот: Учење Гурђијева, Дневник једног ученика; Преводилац: Александар Копривица; АЗ Принт - Београд, 2005/


ISBN: 080930466X
ISBN: 978-0809304660

Sonnet LXVI. 
Ah, sweet Content! where is thy mild abode?

AH, sweet Content! where is thy mild abode?
Is it with Shepherds, and light-hearted Swains,
Which sing upon the downs, and pipe abroad,
Tending their flocks and cattle on the plains?

Ah, sweet Content! where dost thou safely rest?       
In heaven, with angels? which the praises sing
Of Him that made, and rules at His behest,
The minds and hearts of every living thing.

Ah, sweet Content! where doth thine harbour hold?
Is it in churches, with Religious Men,
Which please the gods with prayers manifold;
And in their studies meditate it then?

Whether thou dost in heaven, or earth appear;
Be where thou wilt! Thou wilt not harbour here!

Barnabe Barnes 

ISBN: 86-905563-0-3

Нема коментара: