петак, 03. фебруар 2017.

Душан Стојковић: ЈА

ЈА

Ја – реч наглавце на избочном зиду.
Ја – ако можда ипак.
Ја – озидано време.
Ја – жирафа у пламену да ли на рамену.
Ја – скочица смртица.
Ја – ондулирано нестајање.
Ја – заноктица живота.
Ја – трепавица Сунца.
Ја – НеЈа.
Ја – просуто месечево млеко.
Ја – загрцнуто небо.
Ја – водојажа жедне звезде.
Ја – јара мрака.
Ја – јаре вртоглава срка.
Ја – тионми.
Ја – Ја.

Душан Стојковић

Слике Милан Ђокић

Нема коментара: