понедељак, 06. август 2012.

Alain Bosquet: DE POÉSIE / Ален Боске: ПЕСНИЧКА


DE POÉSIE

Ton vrai malheur c`est d`être écrite,
ta tragédie c`est d`être en vers.
Mon sonnet vend ses marguerites
pour t`acheter des yeux ouverts,
puis il repeuple d`une image
ton genou vide, et prend à Coeur
tes imprudences d`oie sauvage.
Enfant prophète ou faux auteur,
je me résigne à ce vieux drame:
au lieu d`un verbe à triple tour
tu m`as donné un calligramme
qui fait la chasse aux mots d`amour.
Ta seule excuse est le suicide
de tes deux seins: dure leçon
pour mes syllables qui décident
de déserter cette chanson.

Alain Bosquet


ПЕСНИЧКА

Моје прво зло је бити написано,
твоја трагедија то је бити у стиху.
Мој сонет продаје своје беле роде
да те купи отворених очију,
потом поново настањује једном сликом
твоје празно колено, и узима к срцу
твоје несмотрености дивље гуске.
Дете пророк или лажни творац,
ја се покоравам тој старој драми:
уместо једне речи с троструким окретањем
ти си ми дала један калиграм
који лови љубавне речи.
Твоје једино извињење јесте самоубиство
твојих дојки: опора поука
за моје самогласнике који су решили
да напусте ту песму.

Ален Боске
(Пријевод/препјев: Бранко Миљковић)

Нема коментара: