среда, 09. октобар 2013.

Мирослав Б. Душанић: Тако сам (не)срећан

Мирослав Б. Душанић
Нико сам и ништа
Ништа не одлучујем

Нико ме не тражи
Ништа не очекује
Не пита
Као да не постојим

Ах! Тако сам (не)срећан
Потпуно слободан

Мирослав Б. Душанић

Објављено: РИЈЕЧ, Часопис за књижевност и културу, број 3-4, година VI; Књижевни клуб Брчко дистрикт Бих, јесен-зима 2013.

Нема коментара: