среда, 22. јануар 2014.

Живко Николић: Сан о повратку

Савко Пећић Песа: Појезна
Сан о повратку 

Да се вратим у ону зелену долину,
у искон, где је све почело,
пре него застанем, помишљам.
И чим ми пробуђеном заискри
први знак да је нови дан почео,
даје ми снагу да стене надвоје ломим
и слажем их као пластове сена.
Да ћу се вратит кад свећу палим
у себи понављам, заричући се.
А ти говориш да ништа је
тај пламен на родном огњишту,
да ће живот трајати ма где био,
пун сјаја и слатке омаме.
Горка је песма без тог пламена.
Ни од сна ништа не претиче.
Све се урушава и нестаје
без његовог одсјаја.
Макар и да слабашан буде. 

10 – 26.5.2009, Београд/Копривница 

Живко Николић

Савко Пећић Песа: Ријека Лупљаница

Нема коментара: