четвртак, 06. фебруар 2014.

Лао-це

Мирослав Б. Душанић
Лао-це

Попусти да би остао цео,
Савиј се да би се исправио,
Испразни се да би се испунио,
Истроши се да би се обновио,
Ко има мало имаће више,
Ко има пуно пометен је.
Отуда мудрац грли Једно
Њиме одмерава све под небом.
Он се не показује, а свуда је виђен.
Он се не доказује, а истиче се.
Он се не хвали, а верује му се.
Он се не намеће, а дуго траје.
Он се не надмеће и нико се с њим не може надметати.
Стара изрека: "Попусти да би остао цео", није празна - 
Јер, истинска целовитост постиже се враћањем (таоу).

(Тао те ђинг. XXII)

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: