недеља, 13. април 2014.

Стојан Стив Тешић (Stojan Steve Tesich): Ова нова ера ...

* 29. септрмбар 1942   † 01. јул 1996

Ова нова ера је вријеме пост-истине и пост-умјетности. Истина и умјетност не постоје више јер је човјек ослабио. Умјетник је данас кловн, забављач. Ја се борим против овакве представе о умјетницима, и прије ћу умријети него да постанем такав. Умјетност је једина религија за мене, јер макар док пишем могу вјеровати у истину. Ово је тешко вријеме, када се ни Толстој ни Достојевски не читају. Сви услови постоје, изузев оних најважнијих, да човјек постане људско биће. Човјек се, пак, претворио у нешто друго.

Стив Тешић
/Пријевод: Радоје В. Шошкић/
 
Мирослав Б. Душанић

This new era is a time of post-truth and post-art. Truth and art don’t exist anymore because man has been diminished. The artist today is a clown, an entertainer. I fight against this image, and I would rather die than become the same. Art is the only religion for me, because at least while I write I can believe in truth. This is a hard time. It is when neither Tolstoy nor Dostoevsky are read. All the conditions exist, except the most important ones, for man to become a human being, However, man has turned into something else.

Steve Tesich

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: