петак, 02. мај 2014.

Константин Кавафи: Пратња Дионисова

Мирослав Б. Душанић
Пратња Дионисова

Мајстор Дамон (другог вештијег
На Пелопонезу нема) од парског
Мермера пратњу
Дионисову ваја.
Бог у својој блиставој слави напред,
Енергичног корака.
Акрат позади. Поред Акрата,
Мета точи сатирима вино
Из амфоре овенчане бршљаном.
Сасвим уз њих Хедиојнос, нежни,
Напола затворених очију поспан.
А за њима долазе певачи
Молпо и Хедименес, и Ком који не допушта
Да се икад не угаси извишена
Бакља поворке коју он чува; и, најузвишенија, Телета. -
Све ово прави Дамон. А поред тога,

Његов мозак с времена на време рачуна
Шта ће му зато платити сиракушки
Краљ, три таланта, лепа сума.
С његовим осталим новцем и с овим
Кад стигне, као богаташ ће сјајно живети,
И моћи ће да се бави политиком - која радост! -
И он у већу, и он на агори.


Константин Кавафи

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: