четвртак, 17. март 2016.

Негослава Станојевић: Станомир це жени на телевизор


Станомир це жени на телевизор

Виде ли? Станомир Радикин искочил на телевизор, викају це жени. Зва ни Косана из Ниш, вика, гледате ли телевизор, ене га Станомир сас три слабодржеће пензионерке, једну ће избере и сас њу мора излегне на састанак, ако се она не попишмани. Он не смеје да одрекне. А после, кво ће буде, тој си они знају.

Саг постало модерно да се жене и удавају, такој, ели да иду на телевизор и да и’ сви посматрају како се зноје докле ги бирају или докле они бирају, ели преко компјутор, туј се прво гледају и дописују, па ако потраји, има који се и узимају. Незнам, некада су такој давали огласи у новине – леп, црномањас, висок, ситуиран сас кућу и кола и плату, тражи лепу и вредну и богату, с коју ће живи у њојну кућу, његова је малечка за оба. Шифра, додји да остаримо заједно. Знак за препознавање – црвен карамфил .

Тола Радисовин си нема туј бригу. Па дојде из Аустралију, лани не може да се ожени, оној убаво циганче, Аникино унуче, беше млого малечко, па се врну еве, викају ће гу води.

Оно, прво треба девојче да се породи, не знаје се куј је татко, па ће дете остави у болницу и ће си иде с њег. Још си нема годинке за удавање, ал Тола ишал у милицију да се распитује како тој иде и рекли му, ако родитељи потпишу, све може. Не иде он џабе саг сас мајку, док се девојче не породи. Оно, мож си и њу узне, и она је пешес године помлада од њега. Ал, она немож остави осталу дечурлију, а и њему се девојче повише присвидјало. Још само да се породи.

Ма, чудно нек’во време дојде. Викају, стари момци доводе жене из албанско, наше се неће удавају у село, па векују саме по варош.

Тако’е кад више нема сабори. Однапред беше, излегну на сабор и девојке и момци, шетају по ливаду и погледјују се преко сладолед, лубеницу и флашу пиво, не пројде млого и чују се пушке. Миса испросил Станку.

И ако им је, нек се жене преко телевизор, кад и’ срам да дооде на сабори.

Дописујем данаске, на 10. мај – девојче се породило, ал дете неје оставило. Ће си га чува. А Тола Радисовин одлучил – це жени с матер. Оно, по године, она је и више пристала уз њег. Нек им је са срећу.

Негослава Станојевић

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: