недеља, 29. мај 2016.

Мирослав Тодоровић: ЈУТРО СА СТИХОВИМА

ЈУТРО СА СТИХОВИМА

ЈУТРО са стиховима древног песника
Изгрева у светлости Остреша
После толико векова чујем Глас
Из титраја зрака што на лист овај пада
Васељену стиха обасјава

Препознају ме његови стихови
Као кад се пријатељи у непознатом сретну
Обасја песма као што у ноћи лампа
Виделом испуни сакралну тишину празне собе
А тишина огласи у сећању
Цео живот на трен заискри
Кано свеће пламичак у причи о томе
Залелуја

Зна ли тај древни песник
Да читам његове стихове
Није ли он сада ветра шум
Лист што помера се сенка што на књигу пада
Вечности причу
У видело јутра овог уписује

Читам стихове древног песника
Гледам излазак сунца иза завичајних гора
Из крошања цветних разлеже се пој славуја
А живот се цео претвара у трен песме
Кано свеће пламичак у причи о томе
Залелуја

2003.
(Спрам расутих звезда, 2006, 2007)

Мирослав Тодоровић

Фотографије: Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: