понедељак, 08. мај 2017.

Станислав Краков: КРОЗ ЈУЖНУ СРБИЈУ

Св. Климент, дрвена скулптура из 14. века
Св. Јован Канео на Охридском језеру
Фотографије: Станислав Краков

Нема коментара: