понедељак, 07. август 2017.

Зинаида Хипиус: Јесен (револуционарно стадо)

* 08./20. новембар 1869   † 09. септембар 1945 
Јесен
(револуционарно стадо)

Пут барикада! Пут барикада!
Сви — из близине, из далека!
Опколи, сабиј попут стада,
Сваког ко бежи — затвор чека!
Наредба строга народ зове,
Мук — ни не пита нико ништа:
Сви за слободу! За ашове!
Ко се противи, пут стрелишта!
Сви — старци, деца — нико не сме
Ћутке да копа ил' да пева
Шта друго осим Интер-песме,
Ко не зна — канал Нева-Нева!
Револуције црвеније
Од наше нема! Све пут зида
Ко на фронт неће! Преко шије
Сваког ко мути или кида!
Пут барикада! Пут барикада!
Напред, за „Правду”! На пут среће!
Куком, мотиком, пушком — сада!
Не разумеју? Разумеће. 

Зинаида Хипиус

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: