четвртак, 27. децембар 2012.

Мирослав Б. Душанић: Истинна от земли, а правда

© by Сергей Параджанов  

Истинна от земли, а правда
(с небеси) ...

Кад смрт дође (не)очекивано
и умрем (не)схваћен
у метежу изгубљених душа
кад се и моја (изг)уби —

У нашем простору ће (с ви)сине
у складу са својом природом
у непрекинутом трајању
сунце и пјесник (обзнањен
стихом) умилно да се
огледају у води
не губећи присебност

(за сунце види теорију) За пјеснике
се поодавно усталило да
радо убијају пјеснике у себи
(симболично) и изван себе
непоправљиво

Већ прве пјесничке вечери у нашем
граду (прати извјештаје
књижевне критике и колумне
у културном додатку) гостоваће
значајан пјесник — рода нашег
који ће сасвим гласно (преко
звучника)
да рецитује пјесму о издаји Христа

Мирослав Б. Душанић

Нема коментара: