субота, 14. март 2015.

John Donne: Song: Go and catch a falling star / Џон Дан: Песна: Ајде фати ѕвезда што паѓа

* 22 January 1572 † 31 March 1631
Song: Go and catch a falling star

Go and catch a falling star,   
  Get with child a mandrake root,   
Tell me where all past years are,   
  Or who cleft the devil’s foot,   
Teach me to hear mermaids singing,           
Or to keep off envy’s stinging,   
        And find   
        What wind   
Serves to advance an honest mind.   

If thou be’st born to strange sights,           
  Things invisible to see,
Ride ten thousand days and nights,   
  Till age snow white hairs on thee,   
Thou, when thou return’st, wilt tell me,   
All strange wonders that befell thee,           
        And swear,   
        No where   
Lives a woman true and fair.   

If thou find’st one, let me know;   
  Such a pilgrimage were sweet.           
Yet do not, I would not go,   
  Though at next door we might meet.   
Though she were true when you met her,   
And last till you write your letter,   
        Yet she           
        Will be   
False, ere I come, to two or three.

John Donne


Песна: Ајде фати ѕвезда што паѓа

Ајде фати ѕвезда што паѓа,
дари му дете на мандрагор-корен,
кажи ми кај се минатите лета,
ил’ од кој ѓаволот зол е разорен.
Поучи ме пој да слушам од нави
ил’ да се чувам од напад на завист
    кој екот
    речи ми ти
го воздига чесниот човек на векот.

Ако си надарен со чудна моќ
ствари невидливи да гледаш,
езди илјада и една ноќ,
дур косата не ти е седа.
Кога кај мене ќе стасаш пак
кажи за чудата видени по пат
    и клетва земај
    нигде нема
убава и чесна жена.

Најдеш ли една, умирам да знам
на аџилак ќе завјасам, боже;
но немој, без ниет сум да тргнам
оти на полпат да ја сретнам може;
кога ја виде ти беше верна
дур не ми пиша и задна реда,
    но токму таа
    невина мома
два-тројца ќе смота пред да тргнам од дома.

Џон Дан
/Превод: Кристина Зимбакова/

Нема коментара: