понедељак, 25. фебруар 2013.

Момчило Настасијевић на њемачком језику

ISBN: 978-3-86660-160-4

Издавач из Лајпцига (Leipziger Literaturverlag) је објавио двојезични избор пјесама и прозе Момчила Настасијевића на 280 страна, у тврдом повезу са 10 фото репродукција. Текстове је брижно изабрао, превео а појављује се и као издавач, господин Роберт Ходел са Универзитета у Хамбургу. Цијена књиге је 29.95 евра.

У представљању овог подухвата се напомиње, да је Момчило Настасијевић један од најзначајнијих српских пјесника двадесетог стољећа. Да је имао енормни утицај на многе генерације јужноевропских писаца. Такође се наводи, да Настасијевић опчињава и заводи само њему карактеристичном спиритуалношћу, осјећајношћу и језичком оригиналношћу. Наглашава се да је његова поезија по значају у равни са француским симболистма, њемачким експресионистима, као и руским футуристима. Да је његов поетски језик високо метафоричан и сложен, дјелимично херметичан и изузетно музикалан.

Ово издање je први покушај, обимнијег представљања Настасијевићевих текстова на њемачком језику. Да би њемачки читаоци стекли увид у разноврсност и вишеслојност његовог стваралачког рада, овај избор садржи поред главног дјела „Седам лирских кругова“, једну приповјетку као и књижевни манифест „За матерњу мелодију“. Презентованим текстовима претходи један врло обиман увод у живот и дјело М. Настасијевића.

Цитирају се и ријечи Новице Петковића, који каже: „Ми смо изгледа заборавили, да стварно имамо великог лиричара – по европским и општим мјерилима – у овом двадесетом стољећу. Међу њима је по нашем схваћању М. Настасијевић један од првих. И још више, његових 75 пјесама, који су сврстани у седам лирских кругова, припадају самом врху српске лирике уопште.“

//////////////////////////////////////
И још једанпут (екавска верзија) за потребе Радио-телевизија Србије

Овдје би било вриједно напоменути, да је исти издавач објавио (такође у тврдом повезу) први дио романа Милоша Црњанског „Код Хиперборејаца“, у пријеводу Елвире Веселиновић. Цијена ове књиге је 34.95 евра.

ISBN: 978-3-86660-159-8

Нема коментара: